Skip Navigation

Former Members

Skip Side Navigation

Former Lab Members

Zhili He

Zhili He 贺志理
Email: hezhili@mail.sysu.edu.cn
Years Active: 2005.11-2017.05
Current Employment: Zhongshan University

Gangsheng Wang

Gangsheng Wang 王纲胜
Email: wang.gangsheng@gmail.com
Years Active: 2018.03-2021.03
Current Employment: Wuhan University

Tilly Koontz

Joy Van Nostrand
Email: joy.vannostrand@gmail.com
Years Active: 2010.07-2021.07
Current Employment: University of Utah

Tilly Koontz

Aifen Zhou 周爱芬
Email: aifenzhou@tamu.edu
Years Active: 2010.07 - 2023.12
Current Employment: Texas A&M University

Tilly Koontz

Missy Lee
Email:                
Years Active: 2007.05-2017.12
Current Employment: Retired

Lindsay Rice

Rice Lindsay
Email: lrice@ou.edu
Years Active: 2017.12-2022.04
Current Employment: University of Oklahoma


Trevon L. Haddix
Email: Trevon.L.Haddix-1@ou.edu
Years Active: 2023.6-2024.5
Current Employment: 

Colin Bates


Yupeng Fan
Email: james007great@gmail.com
Years Active: 2016.8 - 2024.5
Current employment: N/A

Colin Bates


Jonathan P Michael
Email: jonathanpmichael@gmail.com
Years Active: 2017.9 - 2024.5
Current employment: N/A

Colin Bates


Carolyn Cornell
Email: cc183@rice.edu   
Years Active: 2019.02-2022.05
Current employment: Rice University

Colin Bates

Colin Bates
Email: colbates22@gmail.com     
Years Active: 2015.07-2021.12
Current Employment:   

Jiajie Feng

Jiajie Feng 冯佳界
Email: colbates22@gmail.com     
Years Active: 2013.08-2019.12
Current Employment:  Beihang University

Daniel Curtis

Daniel Curtis
Email:    
Years Active: 2011.08-2018.12
Current Employment:   

Feifei Liu

Feifei Liu 刘飞飞
Email:     
Years Active: 2008.01-2017.08
Current Employment:   

Zhou Shi

Zhou Shi 石舟
Email:  jason.shi@gladstone.ucsf.edu   
Years Active: 2010.08-2017.05
Current Employment: UC- San Francisco

Xuanyu Tao

Xuanyu Tao 陶玄宇
Email: xuanyu.tao@ou.edu    
Years Active: 2015.08-2020.12
Current Employment: University of Oklahoma

Yujia Qin

Yujia Qin 秦愈佳
Email:       
Years Active: 2009.01-2018.12
Current Employment: University of Hawaii

Wenbin Liu

Wenbin Liu 刘文斌
Email:     
Years Active: 2008.01-2017.12
Current Employment:   

Mengting Yuan

Mengting Yuan 袁梦婷
Email: ymt.yuan@gmail.com    
Years Active: 2011.08-2017.08
Current Employment: UC Berkeley

Ming Xie

Ming Xie 谢明
Email:    
Years Active: 2009.01-2016.11
Current Employment: U of Texas at Dallas

Tao Xu

Tao Xu 徐涛
Email:     
Years Active: 2008.01-2017.08
Current Employment:  Harvard University

Qichao Tu

Qichao Tu 屠奇超
Email: tuqichao@zju.edu.cn   
Years Active: 2008.08-2014.08
Current Employment: Shandong University

Colin Bates


Reece DV Lennon
Email: reecediaz20@gmail.com
Years Active: 2022.8-2024.5
Current employment: N/A

Cong Wang

Cong Wang 王丛
Email:     
Years Active: 2013.08-2016.08
Current Employment:   

Depeng Xu

Depeng Xu
Email:     
Years Active: 2011.08-2014.12
Current Employment:   

Rong Song

Rong Song
Email:     
Years Active: 2010.06-2014.12
Current Employment:   

Yue Huang

Yue Huang
Email:     
Years Active: 2009.01-2013.05
Current Employment:   

Yunyu (Irene) Chen

Yunyu (Irene) Chen
Email:     
Years Active: 2007.08-2011.05
Current Employment:   

Jingrong Chen

Jingrong Chen
Email:     
Years Active: 2006.08-2009.05
Current Employment: OMRF

 

Yunyu (Irene) Chen

Joelle Kimbrough
Email: Joelle.M.Kimbrough-1@ou.edu
Years Active: 2024.5-2024.6
Current Affiliation: University of Oklahoma

Yunyu (Irene) Chen

Josiah Morgan
Email: josiahsm@live.com
Years Active: 2022.9-2024.5
Current Affiliation: University of Utah

Yunyu (Irene) Chen

Abigail T. Ren
Email: haganmatlock@ou.edu
Years Active: 2023.6-2023.7
Current Affiliation: Department of Chemistry and Biochemistry, University of Oklahoma

Yunyu (Irene) Chen

Pierce P. Harvell
Email: Thomas.P.Harvell-1@ou.edu
Years Active: 2023.6-2023.7
Current Affiliation: Department of Microbiology and Plant Biology, University of Oklahoma

Yunyu (Irene) Chen

Hagan Matlock
Email: haganmatlock@ou.edu
Years Active: 2022.06-2022.08
Current Affiliation: Department of Microbiology and Plant Biology, College of Arts and Sciences, University of Oklahoma

Yunyu (Irene) Chen

Anna Kay Matlock
Email:
Years Active: 2022.01-2022.05
Current Affiliation: Department of Microbiology and Plant Biology, College of Arts and Sciences, University of Oklahoma

Yunyu (Irene) Chen

Dayana Arteaga
Email: ?
Years Active: 2010.09-2010.12
Current Affiliation: ?

Yunyu (Irene) Chen

Mikola Dearman
Email: ?
Years Active: 2022.06-2022.12
Current Affiliation: ?

Linwei Wu

Ya Zhang
Email: zayayalisa@gmail.com
Years Active: 2018.07-2022.07
Current Employment:  

Ping Zhang

Yang Ouyang
Email: ouyangy2016@gmail.com
Years Active: 2019.01-2022.02
Current Employment: Nutrien Ag Solutions 

Linwei Wu

Linwei Wu
Email: linwei.wu-1@ou.edu
Years Active: 2017.02-2021.12
Current Employment: Beijing University

Weiling Shi

Weiling Shi 史伟玲
Email:
Years Active: 2015.10-2021.02
Current Employment:  

Megan Kempher

Megan Kempher
Email: megan.kempher@gmail.com
Years Active: 2017.02-2021.12
Current Employment: Univeristy of Oklahoma

Shuhong Gao

Shuhong Gao 高淑红
Email: gaoshuhong1127@126.com
Years Active: 2016.11-2019.08
Current Employment:  

Renmao Tian

Renmao Tian 田仁茂
Email:
Years Active: 2016.04-2019.08
Current Employment:  

Lauren Hale

Lauren Hale
Email: lehale3gmail.com
Years Active: 2017.02-2021.12
Current Employment: USDA

Arthur Escalas

Arthur Escalas
Email: arthur.escalas@gmail.com
Years Active: 2015.07-2017.06
Current Employment: Museum National D'Histoire

Ping Zhang

Ping Zhang
Email:
Years Active: 2009.08-2016.10
Current Employment: Anderson Cancer Center

James Voordeckers

James Voordeckers
Email:
Years Active: 2009.08-2016.05
Current Employment:  

Daliang Ning

Daliang Ning
Email:
Years Active: 2012.09-2016.06
Current Employment: Oklahoma University

Jie Deng

Jie Deng 邓杰
Email: jdeng@des.ecnu.edu.cn
Years Active: 2012.03-2016.05
Current Employment: East China Normal U

Qichao Tu

Qichao Tu 屠奇超
Email:
Years Active: 2014.08-2015.11
Current Employment:  

Tong Yuan

Tong Yuan 远彤
Email: 15838348600@163.com
Years Active: 2010.07-2015.11
Current Employment:  

Qingyun Yan

Qingyun Yan 颜庆云
Email: yanqy@mail.sysu.edu.cn
Years Active: 2014.09-2015.08
Current Employment: Sun Yat-Sen University

Yongchao Li

Yongchao Li 李永超
Email:
Years Active: 2011.07-2015.05
Current Employment: Tulsa medicalCenter

Christopher Hemme

Christopher Hemme
Email: hemmecl@uri.edu
Years Active: 2003.04-2014.05
Current Employment: U of Rhode Island

Jianjun Wang

Jianjun Wang 王建军
Email: jjwang@niglas.ac.cn
Years Active: 2014.03-2015.03
Current Employment: Nanj Insti of Geogr & Limn

Yuan Li

Yuan Li 李元
Email: corin_li@hotmail.com
Years Active: 2012.01-2014.12
Current Employment: Wuxi Nextcode

Huaqun Yin

Huaqun Yin 尹华群
Email: yinhuaqun_cs@sina.com
Years Active: 2017.02-2021.12
Current Employment: Central South University

Ye Deng

Ye Deng 邓烨
Email:
Years Active: 2007.11-2014.07
Current Employment:  

Shengjing Shi

Shengjing Shi 史盛静
Email:
Years Active: 2012.12-2014.06
Current Employment:  

Kai Xue

Kai Xue 薛凯
Email: xkluck@163.com
Years Active: 2017.02-2021.12
Current Employment: U of Chinese Academy of Sci

Yongjin Lee

Yongjin Lee
Email:
Years Active: 2009.08-2013.09
Current Employment: Albany State University

Jincai Ma

Jincai Ma 马金才
Email: jincaima@jlu.edu.cn
Years Active: 2017.02-2021.12
Current Employment: Zhejiang University

Lei Cheng

Lei Cheng 程磊
Email: lcheng@zju.edu.cn
Years Active: 2010.05-2012.05
Current Employment: Zhejiang University

Yi-Huei Jiang

Yi-Huei Jiang
Email:
Years Active: 2009.08-2011.09
Current Employment:  

Jin Zhang

Jin Zhang
Email:
Years Active: 2010.10-2011.08
Current Employment:  

Dongru Qiu

Dongru Qiu 邱东茹
Email: qiu@ihb.ac.cn
Years Active: 2008.04-2011.03
Current Employment: Institute of Hydrobiology

Joy Van Nostrand

Joy Van Nostrand
Email:
Years Active: 2006.04-2010.07
Current Employment:  

AifenZhou

AifenZhou 周爱芬
Email:
Years Active: 2006.02-2010.07
Current Employment:  

Sanghoon Kang

Sanghoon Kang
Email:
Years Active: 2004.09-2010.08
Current Employment: Baylor University

Yuting Liang

Yuting Liang 梁玉婷
Email: liangyili@hotmail.com
Years Active: 2009.08-2010.07
Current Employment: Institute of Soil Sciences

Aihua Liu

Aihua Liu 刘爱华
Email: liuah@qibebt.ac.cn
Years Active: 2008.11-2009.10
Current Employment: Biomass Energy & Engin

Housna Mouttaki

Housna Mouttaki
Email:
Years Active: 2007.11-2008.10
Current Employment:  

Helong Jiang

Helong Jiang 江和龙
Email: hljiang@niglas.ac.cn
Years Active: 2006.09-2008.10
Current Employment: Inst of Lake and River

Hongchen Jiang

Hongchen Jiang 将宏忱
Email: hongchen.jiang@gmail.com
Years Active: 2017.02-2021.12
Current Employment: China U of Geosciences

Laurie Kellegg

Laurie Kellegg
Email:
Years Active: 2005.12-2007.09
Current Employment:  

Gene Wickam

Gene Wickam
Email:
Years Active: 2003.08-2005.11
Current Employment:  

youlboong Sung

youlboong Sung
Email:
Years Active: 2004.08-2006.08
Current Employ: Res Inst of Industr Sci & Tech

Tingfen Yan

Tingfen Yan 颜婷芬
Email:
Years Active: 2003.01-2005.11
Current Employment:  

Qiang He

Qiang He 何强
Email: qhe2@utk.edu
Years Active: 2003.08-2005.08
Current Employment: Univ of Tenn, Knoxville

Amudhan Venkateswaran

Amudhan Venkateswaran
Email:
Years Active: 2003.01-2005.11
Current Employment:  

Soumitra Barua

Soumitra Barua
Email:
Years Active: 2003.09-2006.09
Current Employment:  

Weimin Gao

Weimin Gao 高伟民
Email: weimin.gao.2@asu.edu
Years Active: 2001.09-2005.03
Current Employment: Arizona State University

Zhili He

Zhili He 贺志理
Email:
Years Active: 2003.02-2005.11
Current Employment:  

Haichun Gao

Haichun Gao 高海春
Email: haichung@zju.edu.cn
Years Active: 2002.02-2008.04
Current Employment: Zhejiang University

Xichun Zhou

Xichun Zhou 周曦春
Email: xichun.zhou@lifebioscience.com
Years Active: 2001.08-2005.11
Current Employment: Adatech Inc

Terry Gentry

Terry Gentry
Email: tjgentry@tamu.edu
Years Active: 2005.08-2005.11
Current Employment: Texas A&M University

Steve Brown

Steve Brown
Email: brownsd@ornl.gov
Years Active: 2017.02-2021.12
Current Employment: ORNL

Christopher Schadt

Christopher Schadt
Email: schadtcw@ornl.gov
Years Active: 2003.01-2005.11
Current Employment: ORNL

Yunfeng (David) Yang

Yunfeng (David) Yang 杨云峰
Email: yangyf@tsinghua.edu.cn
Years Active: 2003.02-2005.11
Current Employment: Tsinghua University

Crystal Bickley McAlvin

Crystal Bickley McAlvin
Email:
Years Active: 2003.03-2004.11
Current Employment: Univ of Tenn, Knoxvill

Jost Liebich

Jost Liebich
Email:
Years Active: 2003.03-2004.11
Current Employment:  

Song Chong

Song Chong
Email:
Years Active: 2002.03-2003.09
Current Employment: Private Company, Korea

Ting Li

Ting Li 李婷
Email:
Years Active: 2002.03-2003.12
Current Employment:  

Yongqing Liu

Yongqing Liu 刘永庆
Email: yongqing.liu@louisville.edu
Years Active: 2000.03-2003.12
Current Employment: Univ of Louisville

Xiufeng Wan

Xiufeng Wan 万秀峰
Email: wan@cvm.msstate.edu
Years Active: 2001.12-2003.11
Current Employment: Mississippi State Univ

Sung-Keun Rhee

Sung-Keun Rhee
Email: rhee@chungbuk.ac.kr
Years Active: 2002.03-2003.08
Current Employment: Chungbuk National Univ

Sonia Maraya Tiquia

Sonia Maraya Tiquia
Email: smtiquia@umich.edu
Years Active: 2001.09-2003.08
Current Employment: Univ of Michigan, Dearborne

Adam Leaphart

Adam Leaphart
Email:
Years Active: 2002.06-2003.09
Current Employment: State Department of Health, SC

Chritophor Bagwell

Chritophor Bagwell
Email: chritophor.bagwell@srnl.doe.gov
Years Active: 2001.03-2002.08
Current Employment: Lab, Aiken, SC

Alex Beliaev

Alex Beliaev
Email: alex.beliaev@pnl.gov
Years Active: 1999.12-2002.09
Current Employment: PNNL

Matthew Fields

Matthew Fields
Email: matthew.field@erc.montana.edu
Years Active: 2000.12-2001.09
Current Employment: Montana State Univ

Gina Holguin

Gina Holguin
Email:
Years Active: 2000.12-2001.06
Current Employment:  

Dorothea Thompson

Dorothea Thompson
Email: dthompson@campbell.edu
Years Active: 1999.12-2001.09
Current Employment: Campbell University

Richard Hurt

Richard Hurt
Email:
Years Active: 1998.04-2001.09
Current Employment: ORNL

Raymond D. Stapleton

Raymond D. Stapleton
Email:
Years Active: 1998.04-1999.08
Current Employment: Manufacturing Merck & Co Pharmaceutical Company

Guangshan (Gary) Li

Guangshan (Gary) Li 李广善
Email:
Years Active: 1998.10-2000.09
Current Employment: Dow Corning

Lina Shen

Lina Shen
Email:
Years Active: 2012.01-2015.12
Current Employment:  

Mark H. Pinkerton

Mark H. Pinkerton
Email:
Years Active: 2010.08-2011.07
Current Employment: Private Firm

Paricia J. Waldron

Paricia J. Waldron
Email:patriciajwaldron@gmail.com
Years Active: 2006.08-2008.01
Current Employment:  UC, Santa

Joy M. Pelfrey

Joy M. Pelfrey
Email:
Years Active: 2006.01-2007.01
Current Employment: Private Firm

Lisa Fagan

Lisa Fagan
Email:
Years Active: 2002.01-2003.12
Current Employment: ORNL

Dawn Stanek

Dawn Stanek
Email:
Years Active: 2002.03-2004.03
Current Employment: ORNL

Hongbin Pan

Hongbin Pan
Email:
Years Active: 2003.04-2004.09
Current Employment:

Debra Beth Arnett

Debra Beth Arnett
Email:
Years Active: 2001.04-2002.05
Current Employment: Private Firm

Julia Stair

Julia Stair
Email:
Years Active: 2001.05-2001.11
Current Employment: Univ of Tennessee

Xiaoyun Qiu

Xiaoyun Qiu 邱晓赟
Email: michelle.carter@ars.usda.gov
Years Active: 1998.08-1999.09
Current Employment: USDA

Heshu Huang

Heshu Huang 黄何素
Email: michelle.carter@ars.usda.gov
Years Active: 1997.03-2000.04
Current Employment: Private firm

Chengxian Sun

Jiesi Lei 雷杰斯
Email: leijs20@mails.tsinghua.edu.cn
Years Active: 2023.8 - 2024.2
University From: Tsinghua University

Ning Hu

Jie Yang 杨杰
Email: j-yang19@mails.tsinghua.edu.cn
Years Active: 2023.06-2023.11
Current Employment: Tsinghua University

Chengxian Sun

Chengxian Sun 孙晨翔
Email: scx17@mails.tsinghua.edu.cn
Years Active: 2019.12-2020.06
University From: Tsinghua University

Yu Xue

Yu Xue 薛宇
Email: 767562842@qq.com
Years Active: 2019.11-2020.09
University From: Tsinghua University

Jie Ma

Jie Ma 马杰
Email: cugmajie@163.com
Years Active: 2019.12-2020.06
University From: China Univ of Geosciences

Jiajing Guo

Jiajing Guo 郭佳婧
Email: guojiajing1986@163.com
Years Active: 2018.12-2020.07
University From: Hunan University

Xiaolan lin

Xiaolan lin 林筱岚
Email: 21620150150528@163.com
Years Active: 2018.11-2020.08
University From: Xiamen University

Mu Peng

Mu Peng 彭木
Email: pengmu1025@hotmail.com
Years Active: 2018.09-2020.09
University From: Northeast Forestry Univ

yinan Xi

yinan Xie 谢懿楠
Email: 11641050@zju.edu.cn
Years Active: 2019.12-2020.06
University From: Zhejian University

Danmei Che

Danmei Chen 陈丹梅
Email: dorischan0808@163.com
Years Active: 2018.10-2019.09
University From: Southwest University

Qi Qi

Qi Qi 齐琪
Email: qiqi17@mails.tsinghua.edu.cn
Years Active: 2018.10-2019.09
University From: Tsinghua University

Hongjie Wang

Hongjie Wang 王弘杰
Email: hjwang@iue.ac.cn
Years Active: 2018.10-2019.09
University From: University of CAS

Xiaoling Wan

Xiaoling Wan 万晓玲
Email: wxling92@163.com
Years Active: 2017.09-2019.08
University From: Institue of Hydrobiology-CAS

Alishahi Farshad

Alishahi Farshad
Email: f_alishahi@ut.ac.ir
Years Active: 2018.08-2019.08
University From: University of Tehran

Xun Wang

Xun Wang 王洵
Email: xwang2014@hhu.edu.cn
Years Active: 2018.10-2019.04
University From: Hohai University

Tianjiao Dai

Tianjiao Dai 代天娇
Email: tianjiaodai@126.com
Years Active: 2017.11-2019.10
University From: Peking University

Jinyu Hou

Jinyu Hou 候金玉
Email: houjinyu0809@163.com
Years Active: 2017.10-2018.10
University From: Institute of Soil Science, CAS

Sihang Yang

Sihang Yang 杨思航
Email:
Years Active: 2017.09-2018.09
University From: Tsinghua University

Wanlin Zheng

Wanlin Zheng 郑婉琳
Email: silverwl@gmail.com
Years Active: 2017.09-2018.09
University From: Tsinghua University

Qun Gao

Qun Gao 高群
Email: gaoqun998@163.com
Years Active: 2016.01-2018.01
University From: Tsinghua University

Yan He

Yan He 何彦
Email: 197053351@qq.com
Years Active: 2017.09-2017.12
University From: Southern Medical University

Congmin Zhu

Congmin Zhu 朱丛敏
Email: congminz@163.com
Years Active: 2017.05-2017.10
University From: Tsinghua University

Xue Guo

Xue Guo 郭雪
Email:
Years Active: 2014.09-2017.09
University From: Central South University

Bing Zhang

Bing Zhang 张冰
Email:zhangbingwhu@126.com
Years Active: 2016.01-2017.07
University From: Tsinghua University

Xishu Zhou

Xishu Zhou
Email:
Years Active: 2014.04-2017.03
University From: Central South University

Bo Wu

Bo Wu 吴波
Email: jessiewubo@126.com
Years Active: 2013.09-2017.02
University From: Huazhong Agricultural Univ

Xinfei Xie

Xinfei Xie 解欣斐
Email:
Years Active: 2015.06-2016.12
University From: Jinan University

Zhengsheng Yu

Zhengsheng Yu
Email:
Years Active: 2015.09-2016.09
University From: Lanzhou University

Yupeng Fan

Yupeng Fan
Email:
Years Active: 2015.09-2016.08
University From: Zhejian University

Xinyu Ma

Xinyu Ma
Email:
Years Active: 2015.10-2016.04
University From: Tsinghua University

Lijun Chen

Lijun Chen 陈利军
Email:
Years Active: 2014.09-2015.09
University From: Inst of Soil Sciences-CAS

Jiang Zhou

Jiang Zhou 周江
Email:
Years Active: 2014.09-2015.09
University From: China Univ of Geosciences

Yu Xia

Yu Xia 夏瑜
Email: clairexia617@163.com
Years Active: 2013.10-2014.10
University From: Tsinghua University

Linwei Wu

Linwei Wu 吴林蔚
Email:
Years Active: 2013.10-2014.11
University From: Tsinghua University

Caiyun Yang

Caiyun Yang 杨彩云
Email: yangcyice@163.com
Years Active: 2011.09-2013.07
University From: Xiamen University

Bin Liang

Bin Liang 梁斌
Email: binliang@rcees.ac.cn
Years Active: 2012.03-2013.11
University From: Harbin Inst of Technology

Di Cui

Di Cui 崔迪
Email:
Years Active: 2012.09-2013.09
University From: Harbin Inst of Technology

Qiao Ma

Qiao Ma 马桥
Email:
Years Active: 2012.09-2013.08
University From: Daliang Technology Univ

Linfang Gao

Linfang Gao 高林芳
Email:
Years Active: 2009.01-2012.09
University From: Harbin Inst of Technology

Shijie Bai

Shijie Bai 柏仕杰
Email:
Years Active: 2009.10-2011.10
University From: Xiamen University

Su Xu

Su Xu
Email:
Years Active: 2010.08-2011.08
University From: Wuhan University

Jinbo Xiong

Jinbo Xiong 熊金波
Email:
Years Active: 2008.09-2010.09
University From: Huazhong Agricultural Univ

Hao Yu

Hao Yu 于浩
Email: micro_yh@126.com
Years Active: 2011.09-2013.07
University From: Harbin Inst of Technology

Wenzhong Liu

Wenzhong Liu 刘文忠
Email:
Years Active: 2008.04-2010.10
University From: Harbin Inst of Technology

Yanfei Chen

Yanfei Chen
Email:
Years Active: 2010.02-2010.08
University From: Zhejiang University

Jianping Xie

Jianping Xie 谢见平
Email: xiejianping@csu.edu.cn
Years Active: 2007.05-2010.09
University From: Central South University

Hamed Azarbad

Hamed Azarbad
Email:
Years Active: 2012.03-2012.04
University From: VU University, Amsterdam

Jie Ma

Jie Ma 马杰
Email: rubpmj@sina.com
Years Active: 2012.04-2012.07
University From: Rice University, Texas

Arthur Escalas

Arthur Escalas
Email:
Years Active: 2012.02-2012.03
University From: University Montpellier II

Fabiana Paula

Fabiana Paula
Email:
Years Active: 2010.10-2010.12
University From: University of Sao Paulo

Shengmu Xiao

Shengmu Xiao
Email:
Years Active: 2009.04-2010.02
University From: Donghua University

Lu Lin

Lu Lin 林璐
Email:
Years Active: 2008.07-2010.06
University From: Qingdao Inst of Biomass Energy and Bioprocessing Technology-CAS

Xiaoyang Zhi

Xiaoyang Zhi 职晓阳
Email: zhixy@icloud.com
Years Active: 2012.03-2013.11
University From: Yunnan University

Jian Wang

Jian Wang 王坚
Email:
Years Active: 2008.10-2009.09
University From: Tsinghua University

Guochun Ding

Guochun Ding 丁国春
Email:
Years Active: 2008.06-2008.07
University From: China Agricultural University

Eiko Kurramae

Eiko Kurramae
Email:
Years Active: 2008.07-2008.07
University From: Netherlands Insttitute of Ecology

Lur Epelde

Lur Epelde
Email:
Years Active: 2008.07-2008.07
University From: Netherlands Insttitute of Ecology, The Netherlands

Manuela di Lorenzo

Manuela di Lorenzo
Email:
Years Active: 2008.05-2008.05
University From: Netherlands Insttitute of Ecology

Olivia Mason

Olivia Mason
Email:
Years Active: 2007.09-2007.10
University From: Oregon State University

Yuting Liang

Yuting Liang 梁玉婷
Email: ytliang@issas.ac.cn
Years Active: 2008.07-2010.06
University From: Tsinghua University

Yili Liang

Yili Liang 梁伊丽
Email: liangyili@hotmail.com
Years Active: 2006.03-2009.01
University From: Central South University

Qichao Tu

Qichao Tu 屠奇超
Email:
Years Active: 2007.08-2008.08
University From: Zhejiang University

Ye Deng

Ye Deng 邓烨
Email:
Years Active: 2005.12-2007.12
University From: Zhejiang University

Neslihan Tas

Neslihan Tas
Email:
Years Active: 2006.12-2007.05
University From: Wageningen University

Etienne Yergeau

Etienne Yergeau
Email:
Years Active: 2005.12-2006.02
University From: Inst of Ecology, The Netherlands

Qi Ye

Qi Ye 叶祁
Email:
Years Active: 2003.01-2004.08
University From: University of Georgia

Feng Luo

Feng Luo 罗峰
Email: luofeng@clemson.edu
Years Active: 2003.04-2004.12
University From: University of Texas, Dallas

Xiaohu Wang

Xiaohu Wang 王小虎
Email:
Years Active: 2004.03-2005.11
University From: Baylor College of Medicine

Yi Wen

Yi Wen 文艺
Email:
Years Active: 2003.03-2005.09
University From: stanford University

Matthew Wallenstein

Matthew Wallenstein
Email:
Years Active: 2002.06-2003.08
University From: Duke University

Laurel Crosby

Laurel Crosby
Email:
Years Active: 2002.01-2003.12
University From: Stanford University

Xueduan Liu

Xueduan Liu 刘学端
Email: xueduanliu@mail.csu.edu.cn
Years Active: 2000.08-2003.11
University From: Hunan Agricultural University

Liyou Wu

Liyou Wu 吴力游
Email:
Years Active: 1997.11-2001.12
University From: Hunan Agricultural University

Lara Martin

Lara Martin
Email:
Years Active: 1998.08-1999.08
University From: Virginia Tech

Ning Hu

Ning Hu 胡宁
Email: 2009huning@163.com
Years Active: 2017.05-2020.03
Current Employment: Hezhou University

Xianjun Ha

Xianjun Hao 郝鲜俊
Email: haoxianjun660@126.com
Years Active: 2019.12-2020.09
Current Employment: Shanxi Agricultural Univ

Alin Song

Alin Song 宋阿琳
Email: songalin@caas.cn
Years Active: 2017.05-2020.03
Current Employment: Chinese Academy of Agri Sci

Fenghua Wang

Fenghua Wang 王凤花
Email: wfh@sdau.edu.cn
Years Active: 2019.09-2020.09
Current Employment: Shangdong Agricultural Univ

Jiantao Liu

Jiantao Liu 刘建涛
Email: liujtcn@163.com
Years Active: 2019.08-2020.09
Curr Employment: Jianxi Sci and Tech Normal Univ

Yinsong Liu

Yinsong Liu 刘音颂
Email: 18603695082@163.com
Years Active: 2019.05-2020.08
Current Employment: Northest Petroleum Univ

Yumei Li

Yumei Li 李玉梅
Email: mls_liym@ujn.edu.cn
Years Active: 2019.09-2020.08
Current Employment: University of Jinan

Yufei Sun

Yufei Sun 孙宇飞
Email: sunyufei@gxust.edu.cn
Years Active: 2019.09-2020.04
Curr Employment: Guangxi Univ of Sci and Tech

Dashuai Mu

Dashuai Mu 穆大帅
Email: dashuai.mu@sdu.edu.cn
Years Active: 2019.03-2020.03
Current Employment: Northest Petroleum Univ

Dongmei Deng

Dongmei Deng 邓冬梅
Email: deng-dongmei@163.com
Years Active: 2019.03-2020.04
Current Employment: Guangxi University

Chong Zhang

Chong Zhang 张翀
Email: zhangchong_83@163.com
Years Active: 2019.03-2020.04
Current Employment: China Medical Univ

Zhipeng Gao

Zhipeng Gao 高志鹏
Email: gaozhipeng627@163.com
Years Active: 2019.01-2020.07
Current Employment: Hunan Agricultural Univ

Xin Zhao

Xin Zhao 赵鑫
Email: zhaoxin@mail.neu.edu.cn
Years Active: 2018.12-2019.11
Current Employment: Northestern  University

Yue Teng

Yue Teng 腾跃
Email: tengyue@jiangnan,edu,cn
Years Active: 2018.11-2019.11
Current Employment: Jiangnan University

Peng Shi

Peng Shi 史鹏
Email: shipeng27@nwafu.edu.cn
Years Active: 2018.10-2019.10
Current Employment: NW Agri & Forest Univ

Yamei Gao

Yamei Gao 高亚梅
Email: gaoym800@126.com
Years Active: 2018.10-2019.09
Current Employment: Heilongjiang Bayi Agr Univ

Yuanliang Hu

Yuanliang Hu 胡远亮
Email: yuanlianghu@yeah.net
Years Active: 2018.09-2019.09
Current Employment: Hubei Normal Univ

Xiangyu Fan

Xiangyu Fan 樊祥宇
Email: fxysnd@126.com
Years Active: 2018.06-2019.08
Current Employment: University of Jinan

Fengxiao Tan

Fengxiao Tan 谈凤笑
Email: fxtan@scau.edu.cn
Years Active: 2018.07-2019.07
Current Employment: South China Agr Univ

Yigang HU

Yigang HU 胡宜刚
Email: huyig@lzb.ac.cn
Years Active: 2018.10-2019.01
Curr Employment: NE Inst of Eco-envi and Res

Zhongfang Li

Zhongfang Li 李忠芳
Email: zhongfanggood2010@163.com
Years Active: 2017.05-2019.05
Current Employment: Hezhou University

Weiwei Lu

Weiwei Lu 卢伟伟
Email: wwlu@njfu.edu.cn
Years Active: 2018.01-2019.01
Current Employment: Nanjing Forestry Univ

Xingxu Zhang

Xingxu Zhang 张兴旭
Email: xxzhang@lzu.edu.cn
Years Active: 2018.03-2019.03
Current Employment: Lanzhou University

Gang Xu

Gang Xu 徐刚
Email:
Years Active: 2017.08-2019.01
Current Employment: SW Univ of Sci and Tech

Honggang Zhang

Honggang Zhang 张洪刚
Email: hgzhang@rcees.ac.cn
Years Active: 2018.01-2019.01
Current Employment: Rsrch Ctr for Eco-envir Sci

Xiubin Ke

Xiubin Ke 柯秀彬
Email: xiubinke@yahoo.com
Years Active: 2017.11-2018.11
Current Employment: Biotech Rsrch Inst, CAS

Chunming Wang

Chunming Wang 王春铭
Email: mirian88@126.com
Years Active: 2017.08-2019.01
Current Employment: South Agriculture Univ

Juan Ling

Juan Ling  凌娟
Email: lingjuan@scsio.ac.cn
Years Active: 2017.11-2018.11
Curr Employmt: S China Sea Inst of Oceanology

Haishui Yang

Haishui Yang 杨海水
Email: yanghaishui@njau.edu.cn
Years Active: 2017.11-2018.11
Current Employment: Nanjing Agri Univ

Ningxin Wang

Ningxin Wang 王宁新
Email: nxwang@126.com
Years Active: 2017.08-2018.08
Current Employment: Shangdong Agri Univ

Enze Li

Enze Li 李恩泽
Email: 70817015@qq.com
Years Active: 2018.01-2018.04
Curr Employmnt: Guangdong Inst of Microbiology

Qian Li

Qian Li 李乾
Email: liqianusc@126.com
Years Active: 2017.07-2018.07
Current Employment: U of South China

Zheng Gao

Zheng Gao 高峥
Email: gaozheng@sdau.edu.cn
Years Active: 2017.08-2018.08
Current Employment: Shangdong Agri Univ

Xiaojun Li

Xiaojun Li 李小军
Email: xiaojunli@lzb.ac.cn
Years Active: 2017.07-2018.03
Curr Emplymnt: Cold & Arid Reg Env & Engin Inst

Yan He

Yan He 何彦
Email: bioyanhe@gmail.com
Years Active: 2017.09-2018.03
Current Employment: South Medical Univ

Mingyang Zhou

Mingyang Zhou
Email: myzhou@yic.ac.cn
Years Active: 2017.08-2018.08
Current Employment: Qilu Univ of Technology

Yuguang Zhang

Yuguang Zhang 张于光
Email: yugzhang@sina.com.cn
Years Active: 2016.11
Curr Emplymnt: Chinese Academy of Forestry

Zhigang Wang

Zhigang Wang 王志刚
Email: wzg1980830@sina.com
Years Active: 2016.08-2017.08
Current Employment: Qiqihar University

Wei Zhang

Wei Zhang 张伟
Email: 372981458@qq.com
Years Active: 2017.03-2018.03
Current Employment: Xinjiang Normal Univ

Jin Zeng

Jin Zeng 曾巾
Email: jzeng@nilas.ac.cn
Years Active: 2017.08-2018.08
Curr Emplymnt: Nanjing Inst of Geogr & Limnology

Shiqiong Luo

Shiqiong Luo 罗世琼
Email: shiqiongluo@163.com
Years Active: 2016.10-2017.09
Current Employment: Guizhou Normal Univ

Yong Li

Yong Li 李勇
Email: liyongwf@swu.edu.cn
Years Active: 2014.09-2017.06
Current Employment: Western China Univ

Meiying Xu

Meiying Xu 许枚英
Email: xumy@gdim.cn
Years Active: 2017.06, 2006.08-2008.09
Curr Emplymnt: Guangdong Inst of Microbiology

Yan Chen

Yan Chen 陈晏
Email: chenyan@issas.ac.cn
Years Active: 2017.08-2018.08
Current Employment: Inst of Soil Sci, CAS

Jing Tian

Jing Tian 田静
Email: tianj@igsnrr.ac.cn
Years Active: 2016.06-2017.02
Curr Emplymnt: Inst of Geogr Sci & Natural Resrch

Jiangang Pan

Jiangang Pan 潘建刚
Email: leopold611@163.com
Years Active: 2015.10-2016.10
Curr Emplymnt: Inner Mongolia Univ of Sci & Tech

Junzhong Zhang

Junzhong Zhang 张俊忠
Email: zhangjunzhong@foxmail.com
Years Active: 2015.09-2016.09
Current Employment: SW Forestry Univ

Liu Yi

Yi Liu 刘毅
Email: liuyi@isa.ac.cn
Years Active: 2015.03-2016.03
Curr Emplymnt: Inst of Subtropical Agriculture

Xininigen Tanguud

Xininigen Tanguud
Email: nndxnng@163.com
Years Active: 2015.10-2016.10
Current Employment: Inner Mongolia Agr Univ

Yunxiao Chong

Yunxiao Chong 种云霄
Email: cyx04@scau.edu.cn
Years Active: 2015.03-2016.03
Current Employment: South China Agr Univ

Anyi Hu

Anyi Hu 胡安谊
Email: ayhu@iue.ac.cn
Years Active: 2015.03-2016.03
Current Employment: Inst of Urban Development

Xiaoxia Zhang

Xiaoxia Zhang 张晓霞
Email: zhangxiaoxia@caas.cn
Years Active: 2013.12-2015.12
Current Employment: Chinese Academy of Agri

Juan Li

Juan Li 黎娟
Email: adalee619@163.com
Years Active: 2015.01-2015.07
Current Employment: Hunan Agri Univ

Kaihui Liu

Kaihui Liu 刘开辉
Email: kaihui168@hotmail.com
Years Active: 2014.11-2015.11
Current Employment: Shaanxi University of Tech

Xueling Wu

Xueling Wu 吴学玲
Email: wxlcsu@csu.edu.cn
Years Active: 2015.03-2016.03
Current Employment: Central South Univ

Feiyan Pan

Feiyan Pan 潘飞燕
Email:
Years Active: 2014.04-2015.05
Current Employment: Nanjing Normal Univ

Jing Zhang

Jing Zhang
Email: zhangjing@neigae.ac.cn
Years Active: 2014.12-2015.06
Curr Emplymnt: NE Inst of Geogr and Agroeco

Bin Feng

Bin Feng 冯斌
Email: fengbin733@163.com
Years Active: 2015.07-2016.06
Current Employment: Guangxi Forestry Depart

Lebin Yin

Lebin Yin 尹乐斌
Email: yinlebin0451@163.com
Years Active: 2014.10-2015.10
Current Employment: Shaoyang  University

Zhenxin Li

Zhenxin Li
Email: lizx542@nenu.edu.cn
Years Active: 2014.05-2015.05
Current Employment: NE Normal Univ

Yongdong Xu

Yongdong Xu
Email: ydxu@insun.hit.edu.cn
Years Active: 2014.03-2016.04
Current Employment: Harbin Inst of Tecnology

Yonghua Zhu

Yonghua Zhu 朱咏华
Email: zyh20@hotmail.com
Years Active: 2014.09-2015.09
Current Employment: Hunan University

Junde Dong

Junde Dong 董俊德
Email: dongjunde@vip.163.com
Years Active: 2015.08-2015.11
Curr Emplymnt: S China Sea Inst of Oceanology
 

Fenliang Fan

Fenliang Fan 范芬良
Email: fanfenliang@caas.cn
Years Active: 2013.12-2015.01
Current Employment: Chinese Academy of Agr Sci

Ze He

Ze He 何泽
Email: heze25@163.com
Years Active: 2014.04-2015.05
Current Employment: Chinese Academy of Geosci

Hua Qin

Hua Qin 秦华
Email: qinhua@zafu.edu.cn
Years Active: 2013.11-2014.09
Current Employment: Zhejiang A & F University
 

Zhongzheng Chen

Zhongzheng Chen
Email: zhongzhengch@scau.edu.cn
Years Active: 2014.08-2015.08
Current Employment: South China Agri Univ

Lian Ma

Lian Ma
Email: 1036407434@qq.com
Years Active: 2013.12-2014.06
Current Employment: Yangtze University

Rongjiu Shi

Rongjiu Shi 史荣久
Email: shirongjiu@iae.ac.cn
Years Active: 2013.10-2014.12
Current Employment: Inst of Appl Ecology, CAS
 

Yu Zhang

Yu Zhang 张昱
Email: zhangyu@rcees.ac.cn
Years Active: 2013.11-2014.09
Current Employment: Res Ctr for Eco-Env Sci, CAS

Jiabao Li

Jiabao Li 李家宝
Email: lijb@cib.ac.cn
Years Active: 2013.11-2014.09
Current Employment: Chendu Inst of Biology, CAS

Qingyun Yan

Qingyun Yan 颜庆云
Email:
Years Active: 2013.04-2014.05
Current Employment: Zhongshan University
 

Chongqing Wen

Chongqing Wen 温崇庆
Email: chongqingwen@163.com
Years Active: 2011.11-2014.06
Current Employment: Guangdong Ocean Univ
 

Xiaobo Wang

Xiaobo Wang 王晓波
Email: xbwang@iae.ac.cn
Years Active: 2013.04-2013.11
Current Employment: Institute of Applied Ecology, CAS

Hui Li

Hui Li 李慧
Email: huili@iae.ac.cn
Years Active: 2013.07-2014.06
Current Employment: Inst of Applied Ecology

Yuanyuan Qu

Yuanyuan Qu 曲媛媛
Email: qyy@dlut.edu.cn
Years Active: 2012.09-2013.08
Current Employment: Dalian Technology Univ

Hua Qin

Wanpeng Wang
Email: wangwanpeng2008@126.com
Years Active: 2013.10-2013.12
Curr Emplyent: Third Inst of Oceanogr State Oceanic Admin

Xiaofei Lu

Xiaofei Lu 鲁晓飞
Email: xiaofeilu.g@gmail.com
Years Active: 2011.01-2012.08
Curr Emplymnt: Chinese Academy of Agri Sciences

Yanying Zhang

Yanying Zhang 张燕英
Email:
Years Active: 2013.08-2013.10
Curr Emplymnt: S China Sea Inst of Oceanology

Shouwen Chen

Shouwen Chen 陈守文
Email: chenshouwen@hubu.edu.cn
Years Active: 2012.01-2012.05
Current Employment: Hubei University

Yunfu Gu

Yunfu Gu 辜运富
Email: guyf@sicau.edu.cn
Years Active: 2011.09-2012.09
Current Employment: Sichun University

Jing Li

Jing Li 李静
Email:
Years Active: 2013.04-2014.05
Current Employment: Sichun University

Dongrui Zhou

Dongrui Zhou 周东蕊
Email: junbai1013@seu.edu.cn
Years Active: 2013.04-2014.05
Current Employment: Southeast University

Zhengmei Lu

Zhengmei Lu 吕镇梅
Email: lzhenmei@zju.edu.cn
Years Active: 2008.12-2011.03
Current Employment: Zhejiang University

Xiaohui Wang

Xiaohui Wang 王晓慧
Email: wangxiaohui2008@gmail.com
Years Active: 2011.09-2012.04
Current Employment: Beijing Univ of Chem Tech

Xinyu Li

Xinyu Li 李新宇
Email: xyli@iae.ac.cn
Years Active: 2010.04-2010.09
Current Employment: Shengyang Inst of Ecology

Pigang Liu

Pigang Liu 刘皮刚
Email:
Years Active: 2009.11-2011.08
Current Employment: Harbin Inst of Technology

Zhiguo Fang

Zhiguo Fang 方志国
Email:
Years Active: 2006.08-2008.05
Current Employment:Zhejiang Industrial Univ
 

Jiangtao Li

Jiangtao Li 李江涛
Email:
Years Active: 2010.10-2010.12
Current Employment: Tongji University

Di Liu

Di Liu 刘迪
Email:
Years Active: 2008.02-2008.05
Current Employment: Institute of Microbiology

Tuyong Yi

Tuyong Yi 易图永
Email: yituyong@hunau.net
Years Active: 2008.09-2009.12
Current Employment: Hunan Agri University
 

Aijie Wang

Aijie Wang 王爱杰
Email: ajwang@rcees.ac.cn
Years Active: 2007.07-2007.08
Current Employment: Res Ctr For Eco-Env Sciences

Jie Yu

Jie Yu
Email:
Years Active: 2008.03-2008.05
Current Employment: Institute of Microbiology

Fengping Wang

Fengping Wang 王风平
Email: fengpingw@sjtu.edu.cn
Years Active: 2006.11-2007.03
Current Employment: Shanghai Jiao Tong Univ

Gina La Spada

Gina La Spada
Email:
Years Active: 2006.12-2007.05
Curr Emplymnt: Inst Sperimentale Talassografico

Zhiyong Wang

Zhiyong Wang
Email:
Years Active: 2004.04-2004.08
Current Employment: University of Georgia
 

Tingfen Yan

Tingfen Yan 颜婷芬
Email:
Years Active: 2000.11-2004.04
Current Employment: NIH/NIMHD

Wen-Tso Liu

Wen-Tso Liu
Email: wtliu@illinois.edu
Years Active: 2004.01-2004.04
Current Employment: University of Illinois

Yimin Wang

Yimin Wang
Email:
Years Active: 2004.01-2004.12
Current Employment: Private Firm

Zhijian Wang

Zhijian Wang 王志坚
Email: lsshzhj@mail.sysu.edu.cn
Years Active: 2004.08-2005.10
Current Employment: Zhongshan University

Huiwen Zhang

Huiwen Zhang 张惠文
Email: hwzhang@iae.ac.cn
Years Active: 2004.11-2005.11
Current Employment: Inst of Appl Ecology, CAS

Beicheng Xia

Beicheng Xia 夏北成
Email: xiabch@mail.sysu.edu.cn
Years Active: 1998.08-2000.09
Current Employment: Zhongshan University